Okolí tábořiště je velice příjemné na vycházku a tůry, jak pro seniory tak pro rodiny s dětmi, pro cyklistické vyjížďky i pro náročné.

Pro okolí Sušice je typická pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika a hipoturistika. Sušice je jedním z východisek do oblasti centrální Šumavy. Leží v předhůří Šumavy na křižovatce turistických tras a na okraji Národního parku Šumava. Variant výletů na Šumavu je opravdu mnoho a jistě se stanou nezapomenutelným zážitkem.

Sušice

Město Sušice, často též nazývané „Brána Šumavy“, leží v nadmořské výšce 465 m ve Svatoborské vrchovině. Bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy. Město nabízí řadu možností kulturního, sportovního i rekreačního vyžití. V části města byla vyhlášena městská památková zóna s mnoha zajímavými stavbami a objekty. Sušice je jedním z východisek do oblasti centrální Šumavy. Leží v předhůří Šumavy na křižovatce turistických tras a na okraji Národního parku Šumava, který byl zřízen v r. 1991. Díky své poloze uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysoké zachovalosti přírody i bohatým vodním zdrojům je Šumava často nazývána “Zelenou střechou Evropy“, která nabízí nepřeberné množství nabídek k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Variant výletů na Šumavu je zde opravdu mnoho a jistě se stanou nezapomenutelným zážitkem. Sušicí protéká kdysi zlatonosná řeka Otava, která byla v minulosti významnou dopravní tepnou a zdrojem obživy místních obyvatel. Dnes je Otava vyhledávána rybáři, milovníky přírody, vodáky i turisty. V dnešní době rozhodně není samozřejmostí krmit pstruhy přímo v centru města. V Sušici tak můžete učinit přímo z lávky pro pěší přes řeku Otavu. Je vytvořena též internetová prezentace, kterou najdete na stránkách http://www.otavskaplavba.cz/op/

Svatobor

Zalesněný vrch nad Sušicí zvaný Svatobor leží 845 metrů nad mořem. Na vrcholu, opředeném mnoha pověstmi, stávala již od roku 1890 rozhledna a turistická útulna Klubu českých turistů. 8. května 1934 byla zchátralá rozhledna s útulnou zbořena a na jejím místě byla během tří měsíců postavena rozhledna nová a útulna o rok později. Rozhledna je vysoká 32 metrů a poskytuje nádherné rozhledy na Šumavu. Ze sušického náměstí vás červená turistická značka dovede za hodinu až na vrchol (značka pak pokračuje na Velhartice). Žlutá značka vede na Svatobor z Hrádku u Sušice.

Čeňkova pila

Čeňkova Pila byla vybudována pražským obchodníkem Čeňkem Bubeníčkem poblíž soutoku Vydry a Křemelné po lesních kalamitách v letech 1863 a 1870. Objekt byl roku 1912 přestavěn na hydroelektrárnu, která slouží s původním vybavením dodnes. Druhá vodní elektrárna s názvem Vydra z let 1937 – 1944 využívá vodu z plavebního kanálu. Obě elektrárny jsou funkční technickou památkou. V objektu je umístěna expozice Západočeské energetiky – historie hydroenergetiky na Šumavě, model elektrárny na Černém jezeře, elektrárny Vydra, Vchynicko – Tetovského plavebního kanálu a prosklený průhled do strojovny elektrárny Vydra.

Kašperk

Hrad Kašperk se vypíná 3 km severně nad Kašperskými Horami. Majestátní gotický hrad, který se svou nadmořskou výškou 886 m. n. m. je nejvýše položeným královským hradem v Čechách. V roce 1356 ho nechal vybudovat český král a římský císař Karel IV. Výstavbu trvající pouze 5 let měl pod dohledem Vít zvaný Hedvábný a za realizaci prý odpovídal Michal Parléř. Pod jejich vedením vyrostl na podlouhlém severozápadním výběžku hory Ždánova rozsáhlý hradní areál, zajišťující hned tři funkce. Jednak to byl dozor nad zlatonosným revírem, dále obrana hranice se sousedním Bavorskem a posledním úkolem se stalo zajištění bezpečnosti provozu na nově zbudované obchodní cestě, nazvané Zlatá stezka. V době 16. století začal postupně význam Kašperku upadat a definitivním bylo rozhodnutí císaře Rudolfa II. rozprodat kašperské panství. Roku 1616 hrad odkoupilo město Kašperské Hory již jako zpustlý.
Na protějším kopci, cca 400 m od hradu, je ještě dnes vidět zřícenina Pustého hrádku. Tato pevnůstka byla součástí fortifikačního systému Kašperku, postavená zřejmě Zdeňkem ze Šternberka v 2. polovině 15. století. Dnes už hrádek slouží pouze jako místo, ze kterého je okouzlující výhled jak na šumavské kopce, tak na samotný hrad Kašperk.

Současnost hradu

Dnes je hrad Kašperk otevřený veřejnosti přes celou hlavní sezonu, v zimně pak o vánočních svátcích od 28.12. do 1.1. probíhají zimní prohlídky hradu s doprovodným programem. Kašperk nabízí dva prohlídkové okruhy, zakončené vyhlídkou do kraje z jedné z hradních věží. Hrad Kašperk také nabízí speciální dětské interaktivní prohlídky. Hrad každoročně doplňuje program řadou zajímavých akcí, jako jsou divadelní představení, šermířská vystoupení, noční a zimní prohlídky nebo řemeslné ukázky šumavských originálních produktů. Pobyt na hradním nádvoří je zpestřen např. možností střelby z luku či kuše. Více informací na http://www.kasperk.cz

Svatý Mořic

Kostel sv. Mořice v Mouřenci u Annína se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u obce Annín, která je proslavena svou dodnes fungující sklárnou. Kostel sloužil jako farní kostel pro osady v okolí. Vznik původní svatyně je spojován s rýžováním zlata, stezkou z Podunají a působením poustevníka Vintíře (+1045). Kostel sv. Mořice je pozdně románská jednolodní stavba s dvoupatrovou věží nad chórem a apsidou z doby kolem 1230. V jižní stěně lodi se zachoval románský portál s archivoltou vykrojenou obloučky. V roce 1993 v kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století. Freska Posledního soudu (cca 1310 – 1320) zahrnuje ikonograficky cenné výjevy Krista s apoštoly, Setkání tří živých s třemi mrtvými, scénu Psychostasis – Vážení duší atd. Na severní straně hřbitova se nachází barokní kostnice z 18. století.

Hradiště na Sedle

Hradiště na Sedle (902 m.n.m.) – 1 km jižně od Albrechtic u Sušice, má protáhlý nepravidelný půdorys o délce přes 400 m. Pevnost vznikla kombinací přirozených sklaních stěn a uměle navršeného kamenného valu. Kamenné ohrazení známé jako Obří hrad u Popelné v blízkosti kamenných moří, 5 km jihovýchodně od Kašperských Hor, je svou nadmořskou výškou 940 až 980,5 m nejvýše položenou pravěkou stavbou na území ČR. Ohrazení se skládá z vyvýšené akropole a předhradí s celkovou délkou 370 m a šířkou okolo 80 m . Valy z kamenů dosahují výšky až 5 m. Vnější, téměř kolmá stěna kamenných zdí byla lícovaná a nahoře opatřena dřevěnou konstrukcí. Po staletí si lidé z okolí nedovedli vysvětlit původ mohutných kamenných valů. V podivuhodném objektu viděli sídlo obrů. V jedné z lidových pověstí se vypráví o nálezu jejich kosti, údajně tři metry dlouhé, kterou vesničané z Popelné použili jako lávku přes říčku Losenici